Turkish
President
Name/Surname Prof. Zehra Özcan, MD
Address Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer TIP AD, 35100 Bornova İzmir
Phone +90 (232) 390 47 85
E-mail zehra.ozcan@yahoo.com
Vice President
Name/Surname Prof.Bedriye Elvan Bilgin, MD
Address Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakaltesi Nükleer Tıp A.D. Bozköy Kampüsü, Manisa
Phone +90 (236) 233 51 77 / 1010
E-mail elvansayit@hotmail.com
Secretary General
Name/Surname Prof. Tevfik Fikret Çermik, MD
Address Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A.D., Sakarya
E-mail tfcermik@yahoo.com
Treasurer
Name/Surname Assoc. Prof. Murat Fani Bozkurt, MD
Address Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D., Sıhhiye, Ankara
Phone +90 (312) 305 13 36
Fax +90 (312) 309 35 08
E-mail fanibozkurt@gmail.com
Members of the Board
Name/Surname Prof. Dr. Doğangün Yüksel, MD
Address Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Denizli
E-mail dyuksel@pau.edu.tr
Name/Surname Prof. Gamze Çapa Kaya, MD
Address Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D., 35340, İnciraltı, İzmir
Phone +90 (232) 412 42 60
Fax +90 (232) 412 42 69
E-mail gamze.capa@gmail.com
Name/Surname Prof. Gülin Uçmak, MD
Address Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Nükleer Tıp Kliniği, Demetevler, Ankara
Phone +90 (312) 336 09 09 / 1091
E-mail drgulin@yahoo.com